Konfigurace

«  Instalace   ::   Contents   ::   Použití  »

Konfigurace

V settings.py jsou parametry k nastavení.

Konfigurační soubor

Should Exist  edeposit/amqp/antivir/settings.py

Vstupní exchange v RabbitMQ

Jméno exchange, kam se posílají žádosti o validaci

Variable presented  INPUT_EXCHANGE

Exchange v RabbitMQ pro odpovědi

Jméno exchange, kde se objevují výsledky antiviru

Variable presented  RESULT_EXCHANGE

«  Instalace   ::   Contents   ::   Použití  »