Instalace

«  Požadavky na modul a jeho omezení   ::   Contents   ::   Konfigurace  »

Instalace

Modul je k dispozici na centrálním repozitáři.

*** Variables ***
${PACKAGE_NAME}   edeposit.amqp.antivir
${PACKAGE_URL}    https://pypi.python.org/pypi/edeposit.amqp.antivir/

PYPI repozitář

Existuje repozitář s balíčkem na adrese ${PACKAGE_URL}

GET  ${PACKAGE_URL}
Response Status Code Should Equal  200

«  Požadavky na modul a jeho omezení   ::   Contents   ::   Konfigurace  »